GIỚI THIỆU MỘT SỐ ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG MÔ HÌNH THUÊ LAO ĐỘNG

Công ty TNHH Thanh Niên X.P được hoạt động theo luật doanh nghiệp, do Sở kế hoạch và đầu tư và Sở lao động thương binh xã hội Tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép. Hoạt động lĩnh vực giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, cho thuê lao động, hợp đồng gia công các sản phẩm ngành công nghiệp

Công ty TNHH Thanh Niên X.P được hoạt động theo luật doanh nghiệp, do Sở kế hoạch và đầu tư và Sở lao động thương binh xã hội Tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép. Hoạt động lĩnh vực giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, cho thuê lao động, hợp đồng gia công các sản phẩm ngành công nghiệp

Sự Kiện

Liên Kết website

Scroll